مصوبات کمیسیون ماده 5 مورخه 1400.03.26

مصوبات کمیسیون ماده ۵ مورخه ۱۴۰۰.۰۳.۲۶
 

Get_Imageفایل پیوست (1)

 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸
منبع معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۱