نقشه مناطق 5 گانه شهرداری اردبیل

نقشه مناطق ۵ گانه شهرداری اردبیل
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
منبع معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۴۲۹